Co je to kampaň PPC? Reklamy PPC – jak vypadají, a jsou skutečně tak účinné?

Co je to kampaň PPC? Reklamy PPC – jak vypadají, a jsou skutečně tak účinné?

Prakticky všechny firmy si uvědomily, že se bez vlastní internetové stránky zkrátka neobejdou, pokud chtějí na trhu uspět. Ty pak, které si myslely, že jej nepotřebují, z velké většiny zanikly. A je to jen pochopitelné – dnes hledáme veškeré informace právě na síti. Firma, která tam není, prakticky jako by neexistovala. To je koneckonců hlavní důvod, proč dnes mají prakticky všechny svou vlastní internetovou stránku.

tvorba PPC reklamy

Ovšem mít svůj vlastní web zdaleka nestačí. Aby skutečně plnil svůj účel, tedy aby nám pomáhal zvyšovat zisk přilákáním nových zákazníků a udržením těch stávajících, je potřeba, aby byl také navštěvován. Toho se dosahuje nejrůznějšími formami internetové propagace.

Problém je, že jsou obvykle známy pouze pod svými zkratkami, které navíc často vychází z jejich anglického názvu. Běžný člověk si tak stěží dokáže například představit, co je to kampaň PPC. Přitom se jedná o jeden z nejpoužívanějších typů internetové reklamy.

Název tvoří anglická slova pay-per-click, tedy platba za kliknutí. Princip spočívá v tom, že firma dostane malý obnos pokaždé, když na její reklamu někdo klikne. Navíc je daný člověk přesměrován na webovou stránku dané firmy.

Je tedy jasné, co je důležité pro reklamy PPC – jak vypadají. Právě vzhled je totiž to jediné, s čím mohou operovat a čím mohou zaujmout, na rozdíl například od televizních reklam, které používají jak vizuální médium, tak i zvuk.

graf růstu zisku

Je tedy jasné, že by právě jemu měla být věnována velká péče. Při tvorbě je důležité vzít v úvahu především to, kdo je cílovou skupinou zákazníků, stejně jako typ prodávaného zboží a samozřejmě naše finanční možnosti.

Je pochopitelné, že čím lépe bude vypadat, tím více kliknutí bude mít, a tím více peněz i nových zákazníků přinese. I to je důvod, proč se podnikatelé často obrací na specializované externí firmy, aby jim tyto reklamy vytvořily. V dlouhodobém horizontu se jim to totiž rozhodně vyplatí.

Previous post Půjčka to spraví
Next post Počítače a jejich využití v práci