Použití a zneužití

Použití a zneužití

Položme si otázku, kdy vznikla věda. Je to první lidský poznatek o přenášení a udržení ohně, či převratný vynález v lidských dějinách, poznatek, jak rozdělat oheň. Jsem...
Podnebí a činitelé

Podnebí a činitelé

S podnebím a počasím se setkáváme každý den, každou sekundu. Tak si něco o tom podnebí a počasí v troposféře povíme. V podnebí se objevují meteorologické prvky:...
Naše řeč

Naše řeč

Je zajímavé, kolik různých myšlenek se vžilo do běžného dorozumívání, přičemž jsou v něm neustále složitě a komplikovaně pochopitelné. Často vzbuzují dojem, že člověk prostě něco...