Seberealizace žen

Seberealizace žen

Cesta k vlastní seberealizaci je u žen odjakživa složitá. Ač dnes máme rovnoprávnost, mnohé názory a myšlenky týkající se zastoupení žen v pracovním procesu i ve společnosti, přetrvávají dodnes. I statistiky jasně ukazují, že ženy jsou na trhu práce znevýhodněné, jsou jim nabízeny nižší platy i méně vedoucích pozic. A tak ani stát ženám cestu k vlastní seberealizaci nijak neusnadňuje.
 líčení ženy
Proč si ženy nevěří?
Pocity méněcennosti brání ženám uvědomit si svoje silné stránky. Jejich objevení je však velmi důležité pro to, aby mohly lépe prodat svoje kvality na trhu práce. Rozvíjet svoje silné stránky je  nutné, chci-li dělat to, co mě baví a chci-li chodit do práce ráda, žít bohatý a naplněný život. Nezaměstnanost však ženské sebevědomí nijak neposiluje, žena má pocit, že její osobnostní rozvoj a seberealizace díky přístupu k dlouhodobě nezaměstnaným ustrne na nultém bodě.
 žena podnikatelka
Jak objevit, v čem jsem dobrá
Dost často v těch nejbanálnějších a nejobyčejnějších věcech, které žena denně vykonává, lze objevit svoji nadprůměrnost. Mohou to být jen zdánlivě nepodstatné aktivity, které žena provádí nejčastěji a nejraději a v nichž se cítí být silná a ve výhodě oproti jiným. Může to být pěstování rostlin, vaření, pečení cukroví, schopnost umět se perfektně nalíčit, šít a pléct dětem i jiným dokonale padnoucí oblečení a spousta dalších činností, u kterých se mohou projevovat třeba organizační schopnosti.
 
Zúročit svoje silné stránky
Po objevení svých schopností bývá vždy nejtěžší svoje sny realizovat, udělat z nich svůj cíl. Toho může žena dosáhnout právě proto, že si věří v dovednostech, které vždy ovládala a uvědomí si svoje přednosti. Není třeba, aby ženy zapomínaly na svoje vlastní potřeby a zájmy, aby se pouze přizpůsobovaly a naplňovaly potřeby jiných lidí, aby se podceňovaly a byly k sobě nadměrně kritické.

Previous post Vypořádejte se s dluhy férově
Next post Trendy svatební módy pro rok 2019