Muži v politice

Muži v politice

Politika je slovo, které vzniklo z řeckého základu polis – město, politiké techné – správa obce. Což dohromady znamená správu věcí veřejných. Ve středověku to byli feudálové, u kterých se toto dědilo z generace na generaci. A tehdejší politická moc byla v jejich rukou. V pozdějších letech už tuto úlohu začali vykonávat muži – politici. Kteří svým rozhodováním určují směr rozvoje a schopnost hájit zájmy své země. A vytvářet a udržovat dobré vztahy i s těmi okolními.

Politici

Přestože ženy tvoří šedesát procent všech absolventů vysokých škol, v politice se jich uplatňuje málo. Více jich najdeme ve veřejně prospěšných aktivitách. Ve volených funkcích tak převažují muži. A v drtivé většině. Říká se, že ženy nemají tak ostré lokty a tah na branku, aby si svoji pozici vydobyly soubojem. A přitom hlavně v politice by mělo platit heslo, že rozhodující pro kvalitní výkon této práce by měly být jak schopnosti, tak kvalifikace. Je to složitý proces, ve kterém je potřeba zvládat celé spektrum dovedností. Jednou z nejdůležitějších je schopnost naslouchat ostatním a nacházet kompromisy.

Politik

Mezi důležité schopnosti každého politika patří umění získávat lidi pro dobrou věc. A měl by to dělat přesvědčivými argumenty a rozumem. Rozhodně nesmí rozdmýchávat mezi lidmi strach a nenávist. Muži, kteří mají v sobě dostatek pokory, mohou udělat na politickém poli kus dobré práce. Nikdy by se neměli ponižovat před chytřejšími a povyšovat nad těmi hloupějšími. Hlavně nemá nikoho urážet, napadat a ani se mstít. Politik by se měl vždycky rozhodovat na základě pravdivých informací. Vyvarovat se fámám a nesmyslům, které tak často ve společnosti kolují. Pravda a morálka by měla být pro každého muže, který vstupuje do politiky, samozřejmostí. Jenom s ní může budovat kolem sebe tým schopných spolupracovníků. Kteří mu pomohou těmito zbraněmi ty nejlepší věci prosadit. Všichni, kdo se rozhodnou do politiky vstoupit, by to neměli dělat ze zištných důvodů. Ani kvůli slávě, ani kvůli penězům. Protože v krátkém čase vyplynou všechny neřesti napovrch.

Previous post Učení cizích jazyků hrou
Next post Povídání o Iphonech