Učení cizích jazyků hrou

Učení cizích jazyků hrou

Pro studium cizích jazyků nejlépe fungují kvalitní pomocníci –  didaktické hry. Forma, která usnadňuje učení jak dětem, tak dospělým. Ideálním časem pro zahájení studia cizích jazyků je mladší školní věk. Pokud se podaří učitelům vtáhnout zábavnou formou děti do učení, je vyhráno. Protože chuť se naučit něco nového je bude motivovat k další výuce. Největším přínosem didaktických her je snadnější upevnění učiva a myšlenkovému rozvoji kognitivních funkcí. Čímž je zároveň dosaženo toho nejdůležitějšího. Zájmu o studium a formou hry propojit dříve osvojenou látku s novými informacemi. Dodržená pravidla didaktické hry vede děti i k rozvoji jejich sebekontroly. Která je pro ně tím nejlepším pomocníkem k dokonalému zvládnutí zadaného učiva. Bez urputnosti či pocitu, že něco musí. A výsledek stojí zato. Protože ne nadarmo se říká: Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.

Učení hrou

Možností, jak oživit výuku cizího jazyka pomocí didaktických her, je mnoho. Stačí jenom vybrat vzhledem k věku studentů ty optimální. Pro začátečníky je dobrá volba didaktická hra Obrázek. Stačí před hodinou připravit potřebné množství obrázků, které si děti rozdají. A každé se snaží co nejvíce cizojazyčnými slovy popsat, co se na něm nachází. Házení míčkem rovněž nastartuje pozornost hráčů. Učitel přerušuje tuto činnost výzvou ke splnění určitého úkolu či odpovědí ve vyučovaném jazyce. Skládání vět je rovněž oblíbenou didaktickou hrou. Učitel zpřeháže slova v zadaném textu. A povinností žáků je slovosled správně upravit. 

Škola hrou

Obdobou je Písemná soutěž na čas. Kdy v limitu pěti minut musí být vymyšleno a zapsáno co nejvíce slov na zadané písmeno. Po ukončení všichni svá slova přečtou se správnou výslovností před spolužáky. Nejenže si tím všichni rozšiřují slovní zásobu, ale rovněž tím obohacují všechny okolo. Tato hra lze provádět i ve skupinách. Kdy se slova zapisují přímo na tabuli z obou stran. A celá třída tak kontroluje nejen počet slov, ale i pravopis. Vyhrávají studenti, kteří mají nejen nejvíce slov. Ale hlavně těch gramaticky správných. Hra Najdi odlišnosti už vyžaduje větší slovní zásobu. Úkolem je nejen najít na dvou obrázcích deset rozdílů, které se zakroužkují. Ale hned poté se musí v cizím jazyce tyto odlišnosti popsat. Snad nejoblíbenější hrou ve všech věkových kategoriích je Tichá pošta. Kterou sice všichni známe ve svém rodném jazyce. A všichni si vzpomeneme, že už v dětství jsme se nestačili divit, co za slova nakonec lze vykouzlit. O to více humorné jsou výrazy v jazyce cizím. 

Previous post Počítač bychom neměli postrádat
Next post Muži v politice