Použití a zneužití

Použití a zneužití

Položme si otázku, kdy vznikla věda. Je to první lidský poznatek o přenášení a udržení ohně, či převratný vynález v lidských dějinách, poznatek, jak rozdělat oheň. Jsem přesvědčen, že k tomu, aby věda byla vědou, musí existovat i parametr přenositelnosti, aby užitek z tohoto poznání mohl být šířen a konfrontován se skutečností. Jsou snad prvními vědeckými záznamy, kresby jeskynních lidí, které názorně ukazovaly, jak lovit to, či ono zvíře. Vypozorované moudrosti související s pravidelnými přírodními cykly a střídáním ročních období, polohy vesmírných těles apod., byly prvními poznatky, které měly pro jejich kreslíře význam, aby zůstaly zachovány do budoucna a pro budoucí pokolení.

věda

K velkému rozvoji vědy, dochází s rozvojem písma a lidská historie se zbavuje černých míst ve svých dějinách. V historii, je mnoho případů, kdy byla věda zneužita ve jménu náboženství, politiky, rasových předsudků apod., i u zcela humánních věd, jako je lékařská věda, došlo k jejich zneužití a vědci se zaprodali mocným a pro jejich světský úspěch využívaly své poznatky, nabyté vědeckým výzkumem. Ve většině gramotné lidské populace je věda, historicky spojena s těmi největšími objeviteli v historii, jmenujme alespoň Newtona s gravitační teorií, Teslu s jeho výzkumem a hlavně uváděním do praxe, Edisona a spojení jeho jména s vynálezem žárovky, Marconiho s jeho bezdrátovým přenosem zvuku a hlavně nesmíme zapomenout na velkého Alberta Einsteina s jeho teorií relativity.

poznání

Paradoxně, stejně, jako dokázala věda život ulehčit, dokázala ho i ničit za pomocí dalšího a dalšího vývoje zbraní, na jejímž vrcholu stojí zbraně, pracující na principu štěpení jádra a schopné zničit planetu hned několikrát. Na jedné straně věda prodlužuje život, na druhé věda stojí za vynálezy, které tento život berou. Je tedy zřejmé, že díky vědě se lidstvo posouvá mílovými kroky a věda není špatná, nebo dobrá. Záleží pouze na lidech, kteří jsou v danou dobu u historického kormidla, jak ji použijí a v nemenší míře záleží i na osobní zodpovědnosti vědců, jak a komu výsledky svých bádání poskytnou.  

Previous post Pokrývky hlavy
Next post Silné ženy